Tag Archives: Imam Syafei

Enam Tokoh Penghimpun Hadith – Bagian 4 Imam Tirmidzi

4. Imam Tirmidzi Setelah  Imam  Bukhari,  Imam  Muslim  dan  Imam  Abu  Dawud,  kini  giliran  Imam Tirmidzi, juga merupakan tokoh ahli hadith dan penghimpun hadith yang terkenal. Karyanya yang masyhur yaitu Kitab Al-Jami’ (Jami’ At-Tirmidzi). Ia juga tergolonga salah satu “Kutubus  Sittah”  (Enam  Kitab Pokok  Bidang  Hadith)  dan ensiklopedia hadith terkenal. Imam al-Hafiz Abu ‘Isa Muhammad  bin [...]

4 Imam Penggagas Mazhab

● IMAM ABU HANIFAH [80H/699M– 150H/767M] Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Numan bin Tsabit bin Zhuthi' lahir pada tahun 80H/699M di Kufah, Iraq, sebuah bandar yang sudah terkenal sebagai pusat ilmu Islam pada ketika itu. Ianya diasaskan oleh ‘Abdullah ibn Mas‘ud radhiallahu ‘anh (32H/652M), seorang sahabat zaman Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam. Ayahnya seorang pedagang [...]

Amarah sama dengan Merasa

Rasa amarah pada umumnya dimiliki oleh hampir setiap mahkluk hidup, baik itu manusia, binatang bahkan alam sekalipun. Kalau marahnya alam kepada manusia biasanya dengan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi atau tsunami. Sedangkan marahnya binatang kepada manusia bisa dengan cara menerkam, mencakar, menyeruduk atau menendang. Kalau manusia marah dengan manusia, lain lagi caranya […]