Keutamaan Hari Arofah

Padang-Arofah

Bukan saat berbelanja, bukan untuk tidur, bukan untuk reparasi dan bersih-bersih, bukan sibuk dengan hp, bukan untuk istirahat.

Tetapi Hari Arofah, adalah : hari yang dimuliakan Allah, hari yang diagungkan Allah, hari dimana Allah membanggakan penduduk Arofah terhadap penduduk langit, hari pembebasan dari api neraka bagi penduduk Arofah dan penduduk negeri lain yang tidak berhaji

Saling memaafkanlah kalian sebelum hari Arofah, karna Rasulullah bersabda “Di hari Arofah seluruh amalan diangkat menuju Allah, kecuali amalan orang-orang yang saling  bermusuhan”

Nabi Muhammad  bersabda, “Tidak ada hari dimana Allah banyak memerdekakan hamba dari neraka kecuali hari Arofah.”

Jadilah termasuk yang dimerdekakan Allah di hari agung ini..

Ia adalah hari ketaatan dan kesungguhan beribadah dengan mengerahkan segala waktu dan upaya di bulan Ramadhan lailatul qadar tersembunyi dari pengetahuan kita hingga kita tidak tahu kapan  ia datang, tetapi di hari Arofah ia jelas… apakah kita akan bermalas-malasan

Malas memang hal lumrah dalam kehidupan muslim, namun hendaknya seorang muslim dan muslimah waspada bermalas-malasan di waktu-waktu berharga seperti ini, di masa kompetisi  untuk mendapatkan pahala berlipat , Sebab malas itu adalah tanda kehinaan dan kehilangan kesempatan, sedikitnya taufiq Allah, serta tanda dimana seseorang dikuasai syetan

Sungguh Disunnahkan bagi Umat Rasulullah  yang  tidak Berwukuf untuk  Berpuasa Arofah, adapun keutamaannya :

1. Meraih Syafaat Rasulullah karena Puasa Arofah adalah Puasa Kesukaan Rasulullah bersabda :”Tiada dari Hari dalam setahun, Aku Berpuasa lebih Aku sukai dari pada Hari Arofah”  (Hadist Riwayat Baihaqi).

2. Penghapus Dosa setahun yang lalu bahkan sesudahnya, Rasulullah Bersabda: “Aku Berharap Kepada Allah agar Dihapuskan (Dosa) Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya” (Hadist Riwayat Muslim. No 1162).

3. Do’a Sangat Mustajab, Rasulullah bersabda: Sebaik-baik doa adalah doa Arofah, diriwayatkan bahwa, “Sebaik-baik doa adalah doa hari Arofah dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan dikatakan para nabi sebelumku adalah la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir.”(Hadist Riwayat At-Tirmidzi),

4. In Syaa’ Allah dengan Taubat yang sungguh2 dan Puasa Arofah, Terbebaskan dari Neraka. Rasulullah Bersabda: “Diantara Hari yang Allah banyak Membebaskan seseorang dari Neraka adalah Hari Arofah” (Hadist Riwayat Muslim).

Rasulullah Bersabda: “Tidaklah seorang Hamba  Berpuasa sehari dijalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya  dengan Puasanya itu dari Api Neraka Selama 70 Tahun”  (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim)

Salafus shalih menyimpan kebutuhan mereka untuk hari Arofah banyak kebutuhan dan harapan serta doa yang dikabulkan di hari Arofah jangan lupa keluargamu, kerabatmu, dan siapa yang kamu cintai serta seluruh kaum muslimin dengan doa tulusmu kendatipun anda tidak sedang berhaji, kebaikan dan hari Arofah ada di hadapanmu…

Subhanallah, begitu Besar Rahmat dan Karunia Allah untuk Hamba-NYA yang Berpuasa Arofah, Semoga Allah Perkenankan.

Sumber : Disarikan dari beberapa sumber di internet