Archive / September, 2017

Enam Tokoh Penghimpun Hadith – Bagian 6 Imam Ibn Majah

6. Imam Ibn Majah Ibn  Majah  adalah  seorang  kepercayaan  yang  besar,  yang  disepakati  tentang kejujurannya,  dapat dijadikan  argumentasi pendapat-pendapatnya.  Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadith. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, pengarang kitab As-Sunan dan kitab-kitab bemanfaat lainnya. Kata "Majah" dalam nama beliau adalah dengan huruf "ha" yang dibaca [...]

Enam Tokoh Penghimpun Hadith – Bagian 5 Imam Nasa’i

5. Imam Nasa'i Imam Nasa'i juga merupakan  tokoh ulama kenamaan  ahli hadith pada masanya. Selain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi, juga karya besar Imam Nasa'i, Sunan us-Sughra termasuk jajaran kitab hadith pokok yang dapat dipercayai dalam pandangan ahli hadith dan para kritikus hadith. Ia adalah seorang imam ahli hadith syaikhul Islam [...]