Archive / Agustus, 2017

Keutamaan Hari Arofah

Bukan saat berbelanja, bukan untuk tidur, bukan untuk reparasi dan bersih-bersih, bukan sibuk dengan hp, bukan untuk istirahat. Tetapi Hari Arofah, adalah : hari yang dimuliakan Allah, hari yang diagungkan Allah, hari dimana Allah membanggakan penduduk Arofah terhadap penduduk langit, hari pembebasan dari api neraka bagi penduduk Arofah dan penduduk negeri lain yang tidak berhaji [...]

Enam Tokoh Penghimpun Hadith – Bagian 4 Imam Tirmidzi

4. Imam Tirmidzi Setelah  Imam  Bukhari,  Imam  Muslim  dan  Imam  Abu  Dawud,  kini  giliran  Imam Tirmidzi, juga merupakan tokoh ahli hadith dan penghimpun hadith yang terkenal. Karyanya yang masyhur yaitu Kitab Al-Jami’ (Jami’ At-Tirmidzi). Ia juga tergolonga salah satu “Kutubus  Sittah”  (Enam  Kitab Pokok  Bidang  Hadith)  dan ensiklopedia hadith terkenal. Imam al-Hafiz Abu ‘Isa Muhammad  bin [...]

Enam Tokoh Penghimpun Hadith – Bagian 3 Imam Abu Dawud

3. Imam Abu Dawud Setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim, kini giliran Imam Abu Dawud yang juga merupakan tokoh kenamaan ahli hadith pada zamannya. Kealiman, kesalihan dan kemuliaannya semerbak mewangi hingga kini. Abu Dawud nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani,  seorang imam ahli hadith yang [...]