Archive / April, 2017

4 Imam Penggagas Mazhab

● IMAM ABU HANIFAH [80H/699M– 150H/767M] Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Numan bin Tsabit bin Zhuthi' lahir pada tahun 80H/699M di Kufah, Iraq, sebuah bandar yang sudah terkenal sebagai pusat ilmu Islam pada ketika itu. Ianya diasaskan oleh ‘Abdullah ibn Mas‘ud radhiallahu ‘anh (32H/652M), seorang sahabat zaman Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam. Ayahnya seorang pedagang [...]

Jejak Keislaman RA. Kartini yang Belum di Ketahui

Dalam suratnya kepada Stella Zihandelaar bertanggal 6 November 1899, RA Kartini menulis; "Mengenai agamaku, Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku, jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya?" "Alquran terlalu suci; tidak boleh [...]