Archive / November, 2016

Khalifah Harun Ar-Rasyid

Kisah Negeri 1001 Malam yang sangat melegenda yaitu Kota Baghdad. Baghdad adalah ibu kota Iraq dan merupakan kota terbesar ke dua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Kekhalifahan Abbasiyah telah menjadikan Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan yang sebelumnya pada masa Kehalifahan Umayyah berada di Damaskus. Baghdad merupakan simbol kejayaan sebuah peradaban, kota yang menjadi saksi [...]

Zaman Kejayaan Daulah Abbasiyah

Pemerintahan Abbasiyah adalah berketurunan daripada al Abbas,paman Nabi SAW. Pendiri kerajaan  dianggap suatu kemenangan bagi idea yang dianjurkan oleh kalangan bani Hasyim setelah kewafatan Rasulullah SAW. Agar jabatan khalifah diserahkan kepada keluaga Rasul dan sanak saudaranya.Tetapi idea ini telah dikialahkan pada zaman permulaan islam dimana pemikiran islam yang sehat menetapkan bahwa jabatan khalifah itu adalah [...]

Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ditunggu umat Hindu

Nabi Muhammad adalah Nabi yang ditunggu umat Hindu? Kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu, bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak, syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeda. Mungkinkah Nabi Muhammad adalah Nabi dari kedua agama itu? Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah juga nabi [...]